WYCIECZKI 2019
NIEMCY - SPREEWALD (2 dni)
(od 07 do 08 października 2019)

WIEDEŃ (JARMARK ŚWIĄTECZNY)
(30 listopad 2019)


LIPSK (JARMARK ŚWIĄTECZNY)

(07 grudzień 2019)